Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2452/14 - Wyrok NSA z 2016-09-20

indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. Nr IPPBII/436-191/13/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie...
o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

II FSK 2241/15 - Wyrok NSA z 2017-09-28

z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. nr IPPB2/436-682/13-3/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. II FSK 2241/15...
. z o.o. z siedzibą w Warszawie interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r., w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdził...

II FSK 138/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia...
. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą prawną powyższego orzeczenia był art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II FSK 1007/15 - Wyrok NSA z 2017-05-17

stycznia 2014 r. nr IPPB2/436-522/13-8/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji...
. o nr IPPB2//436-522/13-8/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych (1) uchylił zaskarżoną interpretację; (2) stwierdził, że uchylona interpretacja indywidualna...

II FSK 2035/15 - Wyrok NSA z 2017-09-19

W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega...
, lecz również - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w związku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399...

II FSK 1006/15 - Wyrok NSA z 2017-05-17

grudnia 2013 r. nr IPPB2/436-562/13-5/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji...
. o nr IPPB2//436-562/13-5/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych (1) uchylił zaskarżoną interpretację; (2) stwierdził, że uchylona interpretacja indywidualna...

II FSK 3068/15 - Wyrok NSA z 2017-12-12

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2015 r. o sygn. III SA/Wa 3073/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
przez Ministra Finansów w dniu 13 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http...

III FPS 2/21 - Uchwała NSA z 2022-02-21

części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym na podstawie art. 187...

II FSK 1209/14 - Wyrok NSA z 2016-06-03

Wobec tego, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umownego ustanowienia służebności przesyłu (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit i, art. 3 ust. 1...
pkt 1, art. 4 pkt 6 i art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) ciąży na nabywającym...

II FSK 2742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Ustanowionym w art. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) wyłączeniem...
z opodatkowania tym podatkiem czynności cywilnoprawnych w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami objęte są zarówno czynności podlegające przepisom ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100