Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA/Po 712/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-09-27

przez firmę zagraniczną /nie zarejestrowaną w Polsce dla potrzeb podatku VAT/ poza terytorium Polski jako czynności opodatkowanej. Spółka oświadcza, iż jej pracownicy...
czynności prawnych w celu wyeliminowania możliwości zwolnienia się od obowiązków podatkowych poprzez stosowanie instytucji prawa cywilnego /umowa cywilnoprawna mogłaby...