Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

'kosztu sprzedaży', w którym mieści się zarówno opłata od czynności cywilnoprawnych, jak i podatek od towarów i usług. Koszty sprzedaży nie są wliczone do podstawy...
do wymierzania podatku od podatku i odmiennego traktowania podatku od czynności cywilnoprawnych /odliczonego od podstawy opodatkowania/ od podatku od towarów i usług., Zarówno...

SA/Bd 2115/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

cywilnoprawnych w zakresie ich skutków prawno-podatkowych. Dokonana zatem przez te organy w rozpatrywanej sprawie ocena czynności prawnych zawieranych między skarżącym podatnikiem...
których dokonano zwrotu różnicy podatku, potwierdzają czynności sprzeczne z ustawą podatkową, a wiec czynności, do których zastosowanie ma przepis art. 58 Kodeksu cywilnego...

SA/Bd 50/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-15

z nich jest terminem o ograniczonym zakresie przedmiotowym sprowadzającym się do czynności uiszczenia należności gotówką lub przelewem, w odróżnieniu od szeroko rozumianego...
zapłaty, na pojęcie zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych oceniane pod względem wywołania skutków przewidzianych w art. 21 ust. 6a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

SA/Bd 1271/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-17

administracyjnego w niniejszej sprawie w oparciu o wniosek skarżących z dnia 2 października 2002 r. nie brali oni udziału w żadnych czynnościach w postępowaniu...
., w którym zrzekali się działek na rzecz miasta, w zamian za co mieli dostać odszkodowane. Kilkakrotnie po podpisaniu ww. porozumienia występowali o zwolnienie ich od podatku...