Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1271/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-17

administracyjnego w niniejszej sprawie w oparciu o wniosek skarżących z dnia 2 października 2002 r. nie brali oni udziału w żadnych czynnościach w postępowaniu...
., w którym zrzekali się działek na rzecz miasta, w zamian za co mieli dostać odszkodowane. Kilkakrotnie po podpisaniu ww. porozumienia występowali o zwolnienie ich od podatku...