Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 877/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-02-18

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ o wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania...
w (...) z dnia 29 maja 2002 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. W dniu 18 stycznia 2002 r. spółka akcyjna w likwidacji 'E.' z siedzibą w A. złożyła podanie...

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a termin wpłaty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy wynosi 14 dni od dnia powstania...
nr 22 poz. 91 ze zm./ i poza zakresem kompetencji organów podatkowych pozostaje kwestionowanie czynności notarialnych. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona...