Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Bk 41/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-01-23

w kilku ratach potwierdza tezę, że była to pożyczka. Zarzuty podniesione w odwołaniu są natury formalnej i nie mają wpływu na kwalifikację czynności cywilnoprawnej., W skardze...
z wola stron., Organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu decyzji, dodatkowo zaś wyjaśnił, że nazwa czynności cywilnoprawnej...