Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a termin wpłaty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy wynosi 14 dni od dnia powstania...
nr 22 poz. 91 ze zm./ i poza zakresem kompetencji organów podatkowych pozostaje kwestionowanie czynności notarialnych. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona...