Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

FSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-17

a nie kilka okresów, obejmuje on bowiem okres od grudnia 1997 r. do grudnia 2002 r., z wypłatą 6 rat - są więc świadczeniem jednorazowym, składającym się z czynności faktycznych...
są to czynności powtarzające się cyklicznie w określonych odstępach czasu. Wymóg okresowości jest niewątpliwie spełniony także w wypadku umowy renty zawartej na okres wieloletni...