Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 230/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

. Konstrukcje cywilnoprawne nie mogą zaś być wykorzystywane do uchylania się od obowiązków podatkowych. Podstawą prawną pozbawienia prawa do odliczenia podatku naliczonego...
przesłuchania świadków czy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych podkreślono, że czynności tych nie dokonywał organ kontrolujący lecz prokurator w prowadzonym przez siebie...