Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

takich należności była opłata skarbowa w kształcie obowiązującym przed wejściem w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe 'należności budżetu Państwa...
dokument z czynności kontrolnych, i nie rozstrzyga w sposób władczy i wiążący dla kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z art...