Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

którego pytanie prawne sformułowano - poza tymi planami., Decyzje te miały charakter czynności przygotowawczych do zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych na nieleśny...
Najwyższego:, 1. Czy przy nabyciu od Skarbu Państwa w drodze cywilnoprawnej działek stanowiących teren leśny, przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne letniskowe...