Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 16/89 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-03-14

następujące obowiązki:, należności z tytułu podatków, opłat i wszelkich danin publicznych, grzywien /kar pieniężnych i kar porządkowych/ z zakresu adminstracji państwowej...
egzekucji administracyjnej szereg należności nieadministracyjnych /z reguły powstających w stosunkach cywilnoprawnych/., W okresie po zapadnięciu zaskarżonego wyroku NSA...