Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 4/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-26

do cywilnoprawnej instytucji współwłasności, jako że ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w systemie prawa podatkowego nie sformułowano autonomicznego...
ze współwłaścicieli uczestniczących w budowie uzyskuje prawo do odliczenia odpowiedniej części kwoty, określonej w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

FPS 13/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

skarbowej od dokonanej w dniu 3 grudnia 1998 r. czynności cywilnoprawnej był całkowicie bezzasadny i nie znajdował uzasadnienia w prawidłowo przeprowadzonej wykładni...
upadłego /art. 112 i art. 133 Prawa upadłościowego/, i że do dokonania tych czynności wymagane jest zachowanie trybu określonego w pozostałych przepisach tego działu. Dodać...