Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 4/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-05-19

ze skargi Przedsiębiorstwa (...) 'K.' spółka z o.o. w J.G. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 24 lutego 1995 r. w przedmiocie opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych...
w (...) z dnia 24 lutego 1995 r. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dokonanych w okresie od 9 lutego do 15 grudnia 1993 r. pomiędzy spółką...

FPS 6/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-09-22

. w przedmiocie podatku dochodowego i obrotowego za rok 1992 z tytułu działalności gospodarczej spadkodawcy Bogusława G., po rozpoznaniu w dniu 22 września 1997 r...
./:, Czy dopuszczalne jest wszczęcie postępowania podatkowego i wydanie decyzji wymiarowej w stosunku do spadkobierców w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku...

FPS 2/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-06-17

do wykonywania niektórych czynności bankowych w formach cywilnoprawnych występują jednocześnie w charakterze organów wyposażonych w atrybuty władztwa państwowego i w charakterze...
rachunek oszczędnościowy obowiązek dokonywania enigmatycznej czynności 'dopisania' premii gwarancyjnych do wkładu oszczędnościowego. W praktyce banki muszą przy tej okazji...

FPS 9/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

na nabycie budynku mieszkalnego, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Elżbiety i Stanisława małżonków R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 21 lipca 1995 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1993 r. z tytułu sprzedaży...

FPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-12-08

czynnościami, a tego rodzaju należności są ustalane i wymierzane przez odpowiednie organy w postępowaniu administracyjnym., Skład orzekający jednak uznał, że możliwe...
lub czynności. Wprawdzie w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada niezwiązania Sądu granicami skargi /art. 51 ustawy o NSA/, jednakże nie oznacza to, że Sąd...