Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2864/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.), właściwej jednostce samorządu terytorialnego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza jako płatnika...
[...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić skargę kasacyjną. 1. Postanowieniem z dnia...

II FSK 2717/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia 16 sierpnia 2016 r. nr: [...] w przedmiocie przekazania kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek...
na czynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych., Rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Gl 1327/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 14 września 2016 r. Miasto R. (dalej...
odpowiedniej części podatku od czynności cywilnoprawnych należnego Miastu R. pobranego przez notariusza A. R. od umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym z dnia [...] r...

III FSK 271/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. otworzyć zamkniętą rozprawę, 2...
prawo majątkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 815) dodatnia wartość...

I SA/Gl 1325/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-11

w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r. Miasto G. (dalej 'strona...
podatku od czynności cywilnoprawnych należnego Miastu G. pobranego przez notariusza A. R. od umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym z dnia [...] r. (Rep...

I SA/Gl 1326/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r. Miasto R. (dalej 'strona...
podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza jako płatnika tego podatku od umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym z dnia [...] r. (Rep...

I SA/Wr 1307/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić postępowanie. A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we W. wniosła...
Skarbowego W. z 10 maja 2016 r. nr [...]. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23.144 zł z tytułu umowy spółki...

I SA/Gl 1041/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-01

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. A sp. z o.o. sp. k. w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową., W odpowiedzi na skargę...

II FSK 3697/14 - Postanowienie NSA z 2017-01-30

., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1) na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
budzące poważne wątpliwości: 'Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej podlegały, na podstawie art. 1...

I SA/Ke 55/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-03-30

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...
.. Od umowy spółki notariusz jako płatnik, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100