Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1198/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-11-07

., zwiększając obciążenie w podatku obrotowym do 62 774 490 zł. Organ ten podzielił zdanie komisji co do formy prawnej czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez skarżącego...
-8240/ZO/13/91 z dnia 26 czerwca 1991 r. utrzymuje w mocy obydwie zaskarżone decyzje. Jej zdaniem, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku obrotowym, przy czynnościach wynikających...

III SA 1089/91 - Wyrok NSA z 1991-10-29

dokonanie czynności naruszało przepisy o rocznych rozliczeniach z organami finansowymi z tytułu podatków., Izba Skarbowa w J.G. trafnie nie zakwestionowała dokonanego w 1991 r...
odpis z zysku za 1990 r. kwoty 9.600.000.000 zł na fundusz socjalny miał charakter czynności pozornej w celu obejścia przepisów art. 2 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r...