Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III ARN 8/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 34 poz. 161/ to jest według brzmienia nie obowiązującego już w dacie czynności...
cywilnoprawnej /marzec 1985 r./ powodującej obowiązek opłaty skarbowej. ...