Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 1215/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

., Zakwestionowano zapis, że koszty aktu ponoszą stawający. Wskazano, że art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w opisanym przypadku o obowiązku...
uznania za błędny zapisu aktu, z którego wynika, że koszty aktu ponoszą stawający, zamiast wskazania, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 1137/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

o notariacie dotyczących obowiązków notariusza i przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, a także uchybienia...
, obowiązujący na datę sporządzenia czynności., Ponadto nieprawidłowo został obliczony podatek od czynności cywilnoprawnych od umówionej ceny zamiast od wartości rynkowej, a zatem...

VI SA/Wa 1958/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

jest przeprowadzenie dowodu z postanowienia z [...] maja 2015 r. umarzającego postępowanie w przedmiocie nieodprowadzenia w ustawowym terminie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych...
należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - nie ujawniła ich, przez co okazała brak lojalności w stosunku do swojego patrona oraz Państwa...

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, nakładający na notariuszy obowiązek pouczeń, nie rozróżnia czy podatnik...
jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych czy nie jest, zatem zarzut zbędnych pouczeń o przepisach ustaw podatkowych należy uznać za chybiony i nie powinno...

VI SA/Wa 918/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

o które wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej oraz opłat sądowych; ponadto, zdaniem organu odwoławczego, skarżąca nie podała podstawy...
; organ odwoławczy stwierdził ponadto, że skarżąca nieprawidłowo wyliczyła kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych i wynagrodzenia notariusza; organ odwoławczy...

VI SA/Wa 926/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

Finansów z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych;, - zdająca nie odniosła się do statusu stron jako podatników podatku...
ustawy o podatku od towarów i usług; z tego względu od czynności prawnej pobrany został podatek od czynności cywilnoprawnych;, 6) wskazała, że nie była zobowiązana...

VI SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

i przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, rażące uchybienia z zakresu ustawy o nabywaniu nieruchomości...
popełnionych przez notariusza, a nie przez inny podmiot., Komisja Odwoławcza zgodziła się ze skarżącą, że brak pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 2288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

podatku od czynności cywilnoprawnych. Komisja II zauważyła, że strony określają w akcie wartość nieruchomości, z tym, że nie wiadomo o jaką wartość chodzi., Zdaniem...
na wnioskodawcy, a obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na nabywcy i ewentualna inna wola stron nie ma tu znaczenia., Komisja II wskazała ponadto...

VI SA/Wa 2049/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

., Komisja odwoławcza wskazała, że w pracy brak oświadczenia co do wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych. Zauważyła, że strony określają...
rynkowej nieruchomości dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych, zauważając, że strony określają wartość w akcie nieruchomości 'z tym, że nie wiadomo o jaką wartość...

VI SA/Wa 1234/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

egzaminacyjnym płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych. Tylko w przypadku właściwego ustalenia braku posiadania statusu podatnika VAT, bądź ustalenia posiadania takiego statusu...
z tym, że z zaistnieniem przesłanek do zwolnienia z tego podatku, notariusz jako płatnik ma obowiązek pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych. Myli się zdający...
1   Następne >   +2   +5   8