Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

, Kolegium wskazało, że niedopuszczalne jest modyfikowanie obowiązków podatkowych w drodze czynności cywilnoprawnych (umów, porozumień itp.). Protokół ustaleń z dnia 17...
art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej (trwałe nieuiszczanie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym oraz dokonywanie czynności polegających na zbywaniu majątku...

I SA/Lu 225/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-27

czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Nie powołano się również na jakiekolwiek dowody świadczące o złej kondycji...
przesłanek trwałego nieuiszczania wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonywania czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić...