Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

III SA/Wa 2905/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 9 lipca 2013 r. na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić wniosek Na rozprawie...
9 lipca 2013 r. na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, pełnomocnik Skarżącej wniósł do protokołu rozprawy wniosek o wyłączenie od orzekania składu...

III SA/Wa 2922/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić wniosek Skarżąca, E. K...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Na rozprawie w dniu 24 lipca 2014 r., pełnomocnik Skarżącej - J. K., będący jednocześnie uczestnikiem w sprawie, wniósł...

III SA/Wa 2905/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 9 lipca 2013 r. na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych za luty 2008 r. postanawia...
., w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 9 lipca 2013 r. na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych za luty 2008 r., pełnomocnik Skarżącej wniósł do protokołu...

II FZ 229/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia WSA, że w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r...
od czynności cywilnoprawnych postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1534/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

III SA/Wa 2905/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 9 lipca 2013 r. na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia...
zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu podniesiono również, iż sprawę należy rozpatrzyć pod kątem niesłusznego...

III SA/Wa 2922/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-09

2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić wniosek E. K. (zwana dalej: 'Skarżącą...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Następnie w piśmie z dnia 24 kwietnia 2014 r. uczestnik postępowania J. K., działając również jako pełnomocnik...

III FW 1/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Sądu Administracyjnego w Olsztynie o wyłączenie w sprawie ze skargi P. B., sygn. akt I SA/Ol 26/22 na czynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie...
przedstawił sprawę o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania wniosków sędziów i asesora tego Sądu o wyłączenie ich od orzekania w sprawie ze skargi P. B. na czynność Prezesa...

II FW 7/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Wniosek J. G. o wyłączenie sędziów i referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r. postanawia wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów i referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

I SA/Ol 305/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

Wniosek o wyłączenie sędziów i referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r., Nr '[...]' w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r. postanawia: I. oddalić wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie W. C. oraz W. P. i referendarzy sądowych A. A.i M. K. II. umorzyć postępowanie o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjneg...

III SA/Po 107/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-05

Wniosek o wyłączenie sędziego WSA Walentyny Długaszewskiej w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok, postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie sędziego.
1   Następne >   +2   6