Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II FSK 1595/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Skarżący wywiódł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, w której zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej...
decyzji w części określającej z tytułu zawartej w dniu 14 maja 2006 r. umowy pożyczki zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 807 zł...

III SA/Wa 2930/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zwrotu nienależnie otrzymanego podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia...
otrzymanego podatku od czynności cywilnoprawnych., W skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] marca 2012 r...

III SA/Po 69/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-12

od czynności cywilnoprawnych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga P.K....
od czynności cywilnoprawnych., W skardze strona wniosła m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

III SA/Po 68/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-12

od czynności cywilnoprawnych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga P.K....
od czynności cywilnoprawnych., W skardze strona wniosła m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

I SA/Kr 208/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - odmówić...
wstrzymania wykonania decyzji- Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia, 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, M.K....

I SA/Kr 210/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - odmówić...
wstrzymania wykonania decyzji- Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia, 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, M.K....

I SA/Kr 211/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - odmówić...
wstrzymania wykonania decyzji- Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia, 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, M.K....

I SA/Kr 212/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - odmówić...
wstrzymania wykonania decyzji- Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia, 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, M.K....

I SA/Kr 213/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - odmówić...
wstrzymania wykonania decyzji- Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia, 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, M.K....

I SA/Kr 209/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-23

sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - odmówić...
wstrzymania wykonania decyzji- Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia, 14 grudnia 2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, M.K....
1   Następne >   +2   +5   +10   100