Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

I SA/Bd 366/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-10

Sprawa ze skargi P. D. sp. z o.o. w Ś. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w I. z dnia [...] [...]. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w I. na rzecz P. D. sp. z o.o. w Ś. kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

I SA/Ke 162/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie, Komentarz. Tom II, LEX/el. 2016)., Opłaty za usługi wodne, chociaż nie są tak powszechną daniną publiczną jak podatki...

I SA/Ke 164/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne oddala skargę.

I SA/Ke 168/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne oddala skargę.

I SA/Ke 163/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-12

Sprawa ze skargi W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K.Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne oddala skargę.

I SA/Bd 365/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-10

Sprawa ze skargi P. D. sp. z o.o. w Ś. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w I. z dnia [...] [...]. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w I. na rzecz P. D. sp. z o.o. w Ś. kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

I SA/Ke 167/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

wodne, chociaż nie są tak powszechną daniną publiczną jak podatki, to jednak należy zaliczyć je do tej samej grupy ciężarów i świadczeń publicznych stanowiących źródła...

I SA/Op 230/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

, nie podjął również żadnych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy, sprawdzenia czy istnieją urządzenia wodne tworzące system kanalizacji deszczowej otwartej...
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265), w wysokości 90 zł. ...

I SA/Op 258/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-07

obowiązującej ustawy i powinien kwalifikować określone czynności dokonywane w tymże roku według przepisów ustawy nowej., Znamienne jest przy tym - na co zwrócił uwagę...
, czy czynności przypisane skarżącej w pozwoleniu wodnoprawnym nie spełniają cech usługi wodnej opisanej w art. 35 ust. 3 pkt 7 P.w. Istniały co do tego wyraźne podstawy...

I SA/Op 206/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

. a w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 265). ...
na to, że nie mamy w niej do czynienia ze sprawą wszczętą i niezakończoną w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego. Należy bowiem przyjąć, że pierwszą czynnością organu...
1   Następne >   +2   4