Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

I SA/Bd 366/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-10

Sprawa ze skargi P. D. sp. z o.o. w Ś. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w I. z dnia [...] [...]. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w I. na rzecz P. D. sp. z o.o. w Ś. kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

I SA/Wr 858/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

z informacji, zaś pierwotny termin dokonania tej czynności wynika wprost z art. 272 ust. 18 p.w. Decyzja wydawana jest natomiast jedynie w przypadku nie wykonania...
. Wskazać należy, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art. 51 § 1 o.p.). Od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 §...

I SA/Wr 859/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

, jak również nie otwiera nowego terminu do jej wykonania, bowiem pierwotny obowiązek uiszczenia opłaty wynika z informacji, zaś pierwotny termin dokonania tej czynności wynika wprost...
pkt 2 w zw. z art. 47 § 1 o.p. poprzez niezasadne obciążenie skarżącego odsetkami za zwłokę. Wskazać należy, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie...

I SA/Wr 860/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

, jak również nie otwiera nowego terminu do jej wykonania, bowiem pierwotny obowiązek uiszczenia opłaty wynika z informacji, zaś pierwotny termin dokonania tej czynności...
art. 21 § 1 pkt 2 w zw. z art. 47 § 1 o.p. poprzez niezasadne obciążenie skarżącego odsetkami za zwłokę. Wskazać należy, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony...

I SA/Wr 866/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

, zaś pierwotny termin dokonania tej czynności wynika wprost z art. 272 ust. 18 P.w. wodnego. Decyzja wydawana jest natomiast jedynie w sytuacji nie wykonania...
podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art. 51 § 1 o.p.). Od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 o.p.). Odsetki za zwłokę...

I SA/Wr 864/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

obowiązek uiszczenia opłaty wynika z informacji, zaś pierwotny termin dokonania tej czynności wynika wprost z art. 272 ust. 18 P.w.. Decyzja wydawana jest natomiast...
. Wskazać należy, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art. 51 § 1 o.p.). Od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę (art...

I SA/Wr 861/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

, zgodnie z którym informację o opłacie z art. 272 § 17 pr.w. ocenia się w kategoriach czynności materialno-technicznej Sąd nie podziela jednak tego poglądu przyznając walor...
natomiast wystosowana przez Dyrektora Zlewni jest czynnością materialno-techniczną, a nie aktem władczym i nie może nakładać obowiązków daninowych. Dla opłat wynikających...

I SA/Wr 862/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

, zgodnie z którym informację o opłacie z art. 272 § 17 pr.w. ocenia się w kategoriach czynności materialno-technicznej Sąd nie podziela jednak tego poglądu przyznając walor...
wystosowana przez Dyrektora Zlewni jest czynnością materialno-techniczną, a nie aktem władczym i nie może nakładać obowiązków daninowych. Dla opłat wynikających...

I SA/Wr 867/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

z orzecznictwa, zgodnie z którym informację o opłacie z art. 272 § 17 pr.w. ocenia się w kategoriach czynności materialno-technicznej Sąd nie podziela jednak tego poglądu...

I SA/Wr 869/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-21

, zgodnie z którym informację o opłacie z art. 272 § 17 pr.w. ocenia się w kategoriach czynności materialno-technicznej Sąd nie podziela jednak tego poglądu przyznając walor...
1   Następne >   +2   5