Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

I SA/Sz 1073/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...
od czynności cywilnoprawnych., W dniu [...] r. (data prezentaty) do Sądu wpłynęło pismo skarżącej z dnia [...] r. zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi., Wojewódzki Sąd...

I SA/Sz 1074/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M.j na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...
od czynności cywilnoprawnych., W dniu [...] r. (data prezentaty) do Sądu wpłynęło pismo skarżącej z dnia [...] r. zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi., Wojewódzki...

I SA/Sz 1072/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M.na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...
od czynności cywilnoprawnych., W dniu [...] r. (data prezentaty) do Sądu wpłynęło pismo skarżącej z dnia [...] r. zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi., Wojewódzki Sąd...

I SA/Bd 328/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-11

. we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia 1. umorzyć...
w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 677.977 zł., Na powyższą decyzję spółka wniosła skargę do WSA w Bydgoszczy, zaś pismem z dnia 10 września 2019r. skarżąca...

I SA/Ke 308/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-16

Skarbowej w K. z dnia [...] 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie; 2...
Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] nr [...] odmówił U.B. i T.B. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.955 zł. Na decyzję podatnicy...

III SA/Wa 1000/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia 1) umorzyć...
w W. z dnia [...] lutego 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Dyrektor Izby Skarbowej w W. w decyzji z dnia...

III SA/Wa 2530/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych...
Skarbowej w W. z [...] czerwca 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W piśmie z 19 czerwca 2017 r. Skarżąca cofnęła skargę...

II FSK 2456/15 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić O.sp. z o.o. z siedzibą w C. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 575...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami., Pełnomocnik Spółki wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku, która następnie - pismem z dnia 10 października...

II FSK 895/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. postanawia: 1) umorzyć...
komandytowej w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 09.09.2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 2141/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Następnie pismem z dnia 24 marca 2016 r. pełnomocnik Skarżącej cofnął przedmiotową skargę., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100