Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 2/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

II FSK 2196/11 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...

II FNP 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

z dnia 13 maja 2015r. sygn. akt II FSK 1006/13 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawie ze skargi K.U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku...
z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...

I SA/Go 212/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-12

. sygn. akt I SA/Go 212/08 wydanego w sprawie ze skargi K.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
oraz podatku leśnego za 2007 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...

II FNP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2012 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia...
w O. z dnia 27 grudnia 2012 r. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2012 r., Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. M. R., reprezentowany przez radcę prawnego...

I FNP 6/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

czynności opodatkowanych, jak i odliczeniu podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur., Zwrócić w podanym wyżej kontekście należało na te fragmenty uzasadnienia...
bowiem o tym jego pracownik, któremu powierzył on określone czynności w zakresie nadzoru nad handlem prętami stalowymi, a skarżący, jako pracodawca odpowiadał za jego czynności...

I FNP 4/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

czynności opodatkowanych, jak i odliczeniu podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur., Zwrócić w podanym wyżej kontekście należało na te fragmenty uzasadnienia...
bowiem o tym jego pracownik, któremu powierzył on określone czynności w zakresie nadzoru nad handlem prętami stalowymi, a skarżący, jako pracodawca odpowiadał za jego czynności...

I FNP 7/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

czynności opodatkowanych, jak i odliczeniu podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur., Zwrócić w podanym wyżej kontekście należało na te fragmenty uzasadnienia...
bowiem o tym jego pracownik, któremu powierzył on określone czynności w zakresie nadzoru nad handlem prętami stalowymi, a skarżący, jako pracodawca odpowiadał za jego czynności...

I FNP 3/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

czynności opodatkowanych, jak i odliczeniu podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur., Zwrócić w podanym wyżej kontekście należało na te fragmenty uzasadnienia wyroku...
bowiem o tym jego pracownik, któremu powierzył on określone czynności w zakresie nadzoru nad handlem prętami stalowymi, a skarżący, jako pracodawca odpowiadał za jego czynności...

I FNP 5/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

bowiem o tym jego pracownik, któremu powierzył on określone czynności w zakresie nadzoru nad handlem prętami stalowymi, a skarżący, jako pracodawca odpowiadał za jego czynności...
co najmniej powinien był wiedzieć, że obrót wyrobami stalowymi związany był z wyłudzeniami VAT. Nie ulega wątpliwości, że skarżący powierzając wykonywanie określonych czynności...

I FNP 2/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

podatnikiem podejmuje decyzje dotyczące rodzaju i charakteru wykonywanych czynności opodatkowanych, jak i odliczeniu podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur...
wiedział, że jego firma uczestniczy w karuzeli podatkowej było nieistotne. Wiedział bowiem o tym jego pracownik, któremu powierzył on określone czynności w zakresie nadzoru...