Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Wa 837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...
opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), dalej...

II SA/Gl 333/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

aby zabudowane urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie, w szczególności sygnalizacji alarmowej pożaru, były poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym...
, oprócz szczegółowego umotywowania każdego z obowiązków wskazał m.in., iż w trakcie prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych Syndyk masy upadłościowej Firmy 'A' Sp...