Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 767/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

nr [...] świadczenie pieniężne na podstawie art. 46 ust. 4 z tym, że przy dokonywaniu materialno - technicznej czynności wypłaty tego świadczenia odliczono kwotę wypłaconego wcześniej...
orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Stosownie do treści art...