Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I SO/Gl 5/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Wójtem Gminy S. w sprawie podatku od środków...
Miasta R. sformułował wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy S. w sprawie określenia A Sp. z o.o. w R. wysokości zobowiązania w podatku...

II FW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

wystosowanego we wszczętym postępowaniu podatkowym. Stwierdzenie, gdzie środki transportowe rzeczywiście się znajdują, weryfikacja materiału dowodowego, czy też czynności...
w sprawie podatku od środków transportowych p o s t a n a w i a oddalić wniosek. Wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta Gostynina zwrócił się do Naczelnego...

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. p o s t a n a w i a: wskazać Burmistrza Miasta...
i Gminy Wronki jako organ właściwy w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. II FW 6/17, Uzasadnienie, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki pismem z dnia 25 maja 2017 r...