Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I SA/Lu 246/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-12

to., Z przedstawionych okoliczności wynika, że skarżąca i jej mąż odpowiednio pouczeni podjęli czynności zmierzające do zweryfikowania prawidłowości naliczenia podatku...
od czynności cywilnoprawnych, natomiast nie mając odpowiedniej wiedzy i wobec braku odpowiedniej informacji od urzędnika skarbowego niewątpliwie nie złożyli oświadczenia...

I SA/Po 109/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych...
i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania tych czynności do czasu...

I SA/Po 111/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu...
i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania tych czynności do czasu...

I SA/Po 110/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu...
wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania tych czynności do czasu przedawnienia...

I SA/Po 83/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów...
., Odnośnie zarzutu braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających...

I SA/Po 82/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki odpadów (PET, szkło...
kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania...

I SA/Po 108/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

mieszkańców nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności...
deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania...

I SA/Po 80/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki...
zarzutu braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ...

I SA/Po 81/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki odpadów...
braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony...

I SA/Po 78/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki odpadów (PET...
kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony...
1   Następne >   2