Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I SA/Lu 246/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-12

to., Z przedstawionych okoliczności wynika, że skarżąca i jej mąż odpowiednio pouczeni podjęli czynności zmierzające do zweryfikowania prawidłowości naliczenia podatku...
od czynności cywilnoprawnych, natomiast nie mając odpowiedniej wiedzy i wobec braku odpowiedniej informacji od urzędnika skarbowego niewątpliwie nie złożyli oświadczenia...

I SA/Po 83/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów...
., Odnośnie zarzutu braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających...

I SA/Po 80/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki...
zarzutu braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ...

I SA/Po 84/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów...
., Odnośnie zarzutu braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających...

I SA/Po 108/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

mieszkańców nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności...
deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania...

I SA/Po 113/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

mieszkańców nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności...
deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania tych czynności...

I SA/Po 114/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

mieszkańców nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności kontrolnych...
deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania tych czynności...

I SA/Po 112/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

mieszkańców nieruchomości zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, to zbiórka tego typu faktycznie nie miała miejsca. Okoliczności te potwierdzają ustalenia czynności...
deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania tych czynności...

I SA/Po 82/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki odpadów (PET, szkło...
kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony do podejmowania...

I SA/Po 81/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

ustalenia czynności kontrolnych podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów - MZUK Sp. z o.o., z których wynika, że mimo ustawienia zestawów do selektywnej zbiórki odpadów...
braku kwestionowania złożonych deklaracji i ich zmian SKO wskazało, że przepisy nie zakreślają organowi terminów na dokonanie czynności sprawdzających. Organ jest uprawniony...
1   Następne >   2