Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 4/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

nr 16, poz. 93), bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w dniu 30 września 2008 r. na bezczynność tegoż Dowódcy w tym zakresie., Ponadto, za czynności przerywające bieg terminu...

III SA 2035/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

do zbadania samej dopuszczalności egzekucji administracyjnej, a następnie przystąpić do poszczególnych czynności egzekucyjnych tak, aby uchronić się przed złożeniem zarzutów...
należało, co następuje:, Art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy egzekucyjnej w aktualnym brzmieniu stanowi, że egzekucji administracyjnej podlegają podatki i inne należności...