Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

I SA/Wa 2352/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-10

spadkobierców J. D. (co wynika z oświadczenia R. D., J. D. i E. D. z dnia [...] kwietnia 2003 r.) na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (art. 199 KC...
posiadaczy udziału w czynnościach postępowania scaleniowo - podziałowego, pozbawił ich realnego wpływu na ostateczny kształt uchwały o scaleniu i podziale (np. poprzez...

II SA/Po 1021/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-08

skarg S. Ś., W. A., J. A., K. O., J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2015 r. Nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów; oddala skargi