Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 392/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

§ 2 pkt 4 P.p.s.a. przedmiotem skargi są inne niż określone w pkt 1 - 3 art. 3 § 2 P.p.s.a. (tj. inne niż postanowienia i decyzje) akty i czynności z zakresu...
publicznej, objęty dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a, Sąd miał na uwadze cechy aktu/ czynności opisane w piśmiennictwie przez Barbarę Adamiak. Stwierdziła ona, że 'zakres...