Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu;, 2) opłat, z wyjątkiem opłaty...
słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami...

I SA/Ol 424/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-05

uzyskane z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo...
od podatku dochodowego z mocy samego prawa. Zdaniem organu zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 7 ustawy o podatku VAT do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku...

VI SA/Wa 2051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

jest odzwierciedleniem czynności kontrolnych, a nie wizji lokalnej, czy oględzin w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie nie jest także przesłuchaniem...
odbiornika radiofonicznego w ogóle. Wobec tego stwierdzili, że w sprawie winny były zostać podjęte dodatkowe czynności w celu dokładnego wyjaśnienia jej stanu faktycznego...