Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II FPP 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

. W wezwaniu podano kwotę, podstawę prawną, numer rachunku i termin do dokonania czynności. Skarżący pisma nie opłacił., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
p.p.s.a.) stanowi że § 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3...

II FPP 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-03

do uiszczenia kwoty 200 zł od wniesionej przez siebie skargi. W wezwaniu podano kwotę, podstawę prawną, numer rachunku i termin do dokonania czynności. Skarżący pisma...

II FPP 42/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

wezwany do uiszczenia kwoty 200 zł od wniesionej przez siebie skargi. W wezwaniu podano kwotę, podstawę prawną, numer rachunku i termin do dokonania czynności. Skarżący pisma...

II FPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Wniosek o sprostowanie sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2019 r. sygn. akt II FPP 12/19 w przedmiocie odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 890/16 postanawia: odmówić sprostowania sentencji postanowienia.

II FPP 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 890/16 w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2016 r. o nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II FPP 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SAB/Lu 16/16 ze skargi M.S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II FPP 33/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 891/16 w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2016 r. o nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II FPP 31/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SAB/Lu 16/16 ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II FPP 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SAB/Lu 16/16 ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II FPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SAB/Lu 16/16 ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w przedmiocie bezczynności organu w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.
1   Następne >   +2   +5   +10   12