Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

I SA/Łd 136/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

. Nr [...] UNP: [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów...
Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...]r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym...

I SA/Łd 996/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-04

w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie z wniosku...
Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności...

I SA/Gl 36/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-26

ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej...
w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania., W skardze kasacyjnej...

I SA/Łd 136/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-06

podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie...
Skarbowej w Ł. z [...] roku w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Wyrokiem z 7 czerwca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę L. L...

I SA/Ke 171/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a zwolnić P. R. od kosztów sądowych. P. R. zawarł...
podatku od czynności cywilnoprawnych wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych, który w dniu 17 marca 2015 r. złożył na urzędowym...

I SA/Ke 172/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a zwolnić P. R. od kosztów sądowych. P. R. zawarł...
podatku od czynności cywilnoprawnych wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych, który w dniu 17 marca 2015 r. złożył na urzędowym...

I SA/Ke 200/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-13

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. znak: [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a odmówić zwolnienia od kosztów sądowych...
[...]. znak: [...]w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych G. A. złożył sporządzony na urzędowym formularzu PPF wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych...

III SA/Wa 3331/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-10

2008 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia - przyznać stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie...
w W. z dnia [...] października 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych. W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu...

I SA/Łd 927/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-10

[...] roku określającą skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: przyznać E. K. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego ponad kwotę 500 zł (pięćset złotych), oddalić wniosek...

I SA/Bd 931/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-01-26

podatku od czynności cywilnoprawnych postanowił: 1. zwolnić skarżącego od wpisu od skargi, 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. W dniu 30 listopada...
2013-2014; fakturę za energię; fakturę za telefon; decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości; decyzję o waloryzacji emerytury; dokumentację medyczną. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100