Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

, że ze znajdującego się w aktach sprawy postanowienia Dyrektora Izby Celnej z dnia 27.04.2015r. w sprawie odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych wynika, że postępowanie egzekucyjne...
23.03.2015r. Co więcej, jak wynika z uzasadnienia ww. postanowienia z dnia 27.04.2015r., odmowa uchylenia czynności egzekucyjnych tj. zajęcia rachunków bankowych, spowodowana...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

tego mienia czynności władczych przez te podmioty., Tym samym treść art. 5 ust. 1 pkt [...] przesądza, że w zakresie komunalizacji mienia przedsiębiorstw państwowych skutkom...
na skutek określonych tym przepisem czynności organu samorządu terytorialnego. Dodatkowo art. 9 ust. 5 stanowi, że jeżeli przychody ze sprzedaży gruntów i środków trwałych...