Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Bd 339/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-08-23

prawidłowość powyższej transakcji potwierdza fakt uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od ww. umowy sprzedaży. W zażaleniu strona wskazała również, iż została...
składarko-sklejarki, ale również wynikający z tego faktu obowiązek poniesienia opłaty do urzędu Skarbowego w formie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który został...

I SA/Po 1569/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-26

od czynności cywilnoprawnych przy zakupie gruntów oraz że wcześniej nie korzystała z pomocy publicznej. Zaznaczyła, że przy określaniu - w związku z ww. wnioskiem - kwoty...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

I SA/Po 1570/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-26

od czynności cywilnoprawnych przy zakupie gruntów oraz że wcześniej nie korzystała z pomocy publicznej. Zaznaczyła, że przy określaniu - w związku z ww. wnioskiem...
na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 P.p.s.a. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności...

I SA/Po 1571/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-26

[...] EUR w związku ze zwolnieniem od podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie gruntów oraz że wcześniej nie korzystał z pomocy publicznej. Zaznaczył...
na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 P.p.s.a. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy...

I SA/Po 1572/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-26

stanowiącej równowartość [...] EUR w związku ze zwolnieniem od podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie gruntów oraz że wcześniej nie korzystała z pomocy publicznej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 12 września 2016 r. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów...

I SA/Sz 527/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 p.c.c.) w wyrokach z dnia 21...
I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie i zastosował przepisy prawne obowiązujące w dacie czynności podjętej z woli strony, pod rządami rozporządzenia komisji (UE...

V SA/Wa 2185/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych...
władztwa administracyjnego będzie właściwy do podjęcia stosownych czynności zmierzających do zmiany decyzji ostatecznych. Jako że przepis ten wyznacza wyłącznie podmiot...

V SA/Wa 2186/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych...
władztwa administracyjnego będzie właściwy do podjęcia stosownych czynności zmierzających do zmiany decyzji ostatecznych. Jako że przepis ten wyznacza wyłącznie podmiot...

V SA/Wa 2187/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych...
administracyjnego będzie właściwy do podjęcia stosownych czynności zmierzających do zmiany decyzji ostatecznych. Jako że przepis ten wyznacza wyłącznie podmiot właściwy...

II FSK 967/05 - Wyrok NSA z 2006-07-20

i od posiadania psów oraz podatki: rolny, leśny, od spadków i darowizn, a także podatek od czynności cywilnoprawnych, nie są podatkami związanymi z prowadzoną działalnością...
./ podatek od nieruchomości jest podatkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego jest organem...
1   Następne >   +2   4