Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Ol 9/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-25

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych Oddala skargę. D. i A. B...
pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynikało z dołączonych do wniosku dokumentów, aktem notarialnym z dnia 25.10.2012r. Rep. A nr '[...]' B. D...

I SA/Op 466/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-10

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem...
Skarbowego w Nysie z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od notarialnej umowy sprzedaży z dnia...

I SA/Rz 468/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-12

Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. - nr [...], - nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargi. 'A' spółka...
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy polegającej na przekształceniu spółki kapitałowej 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę...

I SA/Gl 1530/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-04

kwietnia 2016 r. oraz informacja o łącznej kwocie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych za ten okres - na podstawie na podstawie art. 10 ust. 2 - 3a ustawy z dnia...
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 - dalej u.p.c.c.). W sporządzonej Informacji notariusz wskazał, której gminie...

I SA/Gl 1496/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-30

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. oraz informacja o łącznej kwocie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych za ten okres - na podstawie art. 10 ust. 2 - 3a ustawy...
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 626 ze zm. - dalej u.p.c.c.). W sporządzonej Informacji notariusz wskazał...

I SA/Gl 1531/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-16

. oraz informacja o łącznej kwocie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych za ten okres - na podstawie art. 10 ust. 2 - 3a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku...
przekazać podatek od czynności cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa był to Urząd Miasta w K., W dniu 31 maja 2016 r. do Naczelnika...

I SA/Gl 1532/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-16

o łącznej kwocie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych za ten okres - na podstawie art. 10 ust. 2 - 3a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...
są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego i są oni zobowiązani wpłacać pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego...

I SA/Op 467/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-10

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem...
Skarbowego w Nysie z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od notarialnej umowy sprzedaży z dnia...

II FSK 2864/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.), właściwej jednostce samorządu terytorialnego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza jako płatnika...
[...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić skargę kasacyjną. 1. Postanowieniem z dnia...

I SA/Po 387/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej...
z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w P. (dalej jako: 'spółka' albo 'skarżąca') stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100