Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 1049/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Skarbowej z dnia 14 lutego 2019 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaskarżona interpretacja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych...
i prawnych sprawy:, W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie...

II FSK 3228/14 - Wyrok NSA z 2016-11-29

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 20 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. oddala skargę...
podatku od czynności cywilnoprawnych., 2. W sprawie został ustalony następujący stan faktyczny: dniu 5 lutego 2009r. pomiędzy Spółką a Z. G., w Kancelarii Notarialnej w S...

III SA/Wa 1161/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

I instancji', 'NUS') o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przelewu wierzytelności z dnia 28 maja 2013 r., w kwocie 14.316,00 zł...
przez podmiot ją zawierający, jakim jest N. i która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9...

III SA/Wa 1162/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Wnioskiem z 18 października 2017 r., D. Niestandaryzowany...
') o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przelewu wierzytelności z dnia 1 lutego 2016 r., w kwocie 13.310,00 zł., W uzasadnieniu wniosku...

III SA/Wa 1113/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
., po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, decyzją z [...] stycznia 2014 r. ustalił Skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 920...

I SA/Sz 1160/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-12

w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie decyzją z dnia 09.05.2014 r., znak:[...] , wydaną...
Urzędu Skarbowego z dnia 17.01.2014 r. znak: o odmowie B. Sp. z o.o. z siedzibą w G. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł od uchwały...

I SA/Wr 1363/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-06

A w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
w W. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w wysokości 15.991 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez płatnika z tytułu częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości...

III SA/Wa 1114/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98.073 zł, Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzją z [...] maja 2014 r. uchylił w całości ww. decyzję...

II FSK 3113/17 - Wyrok NSA z 2019-09-04

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od N...
w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z uzasadnienia wyroku wynika, że decyzją z 29 września 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. odmówił Spółce stwierdzenia nadpłaty...

I SA/Sz 649/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-24

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
podatnikowi [...] stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł, pobranego przez płatnika z tytułu umowy sprzedaży zawartej aktem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100