Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

II FSK 1080/17 - Wyrok NSA z 2019-04-18

r. nr IPPB2/4514-156/15-4/LS w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od 'B. [...] sp. z o.o....
. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości od podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług., 2...

I SA/Gd 768/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-06

Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 2 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 2 marca 2015 r...
lit. c, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm., dalej jako 'ustawa o p.c.c....

III SA/Po 339/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-29

, będzie jedynie wartość gruntu? Po drugie, czy w planowanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż nieruchomości zabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
sprzedaż nieruchomości w powyższych okolicznościach nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ze względu na opodatkowanie tej czynności...

I SA/Gd 769/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-06

Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 2 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 2 marca 2015 r...
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm., dalej jako 'ustawa o p.c.c.'), po rozpatrzeniu odwołania...

I SA/Bk 249/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-17

J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji zakupu nieruchomości. Kontrola została zakończona [...] maja 2018 r., Postanowieniem z [...] września 2018 r...

I SA/Ol 285/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-08

Izby Skarbowej - obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
'[...]', którą określono Spółce A (dalej jako podatnik, strona, skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.300 zł z tytułu pożyczki...

I SA/Sz 38/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-15

za I, II i III kwartał 2014 r., podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn przybliżonej kwoty zobowiązania oraz zabezpieczenia na majątku podatnika...
za III kwartał 2014 r., w wysokości [...] zł,, 4) zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł, z tytułu umowy pożyczki z dnia 4...

I SA/Kr 465/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-17

. oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych za 10/2015. Kontrola celno-skarbowa została zakończona wynikiem kontroli...
2019r., nr [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K., określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umów...

I SA/Bk 967/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-24

wskazującą na to, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, tylko podatkiem od czynności cywilnoprawnych., Wojewódzki Sąd...
Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] października 2017 r., odmawiająca D. B. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nieruchomości...

FSK 1834/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

także do podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznaczać to będzie, że sprzedaż towarów dokonywana w składzie celnym i dotycząca towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku...
Polskiej także dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych, co pozwoli uznać, że tego rodzaju transakcje nie podlegały temu podatkowi /por. art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100