Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

III SA/Wa 758/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

postępowania w sprawie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a - na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

III SA/Wa 3594/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

[...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
pieniężna, gdyż zaskarżonymi do Sądu decyzjami odmówiono Skarżącej zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.000 zł., Zaznaczyć jednocześnie należy, że w myśl...

I SA/Bk 100/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-21

się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (22 %), co daje w sumie łączną kwotę 220 zł., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy...
ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy...

III SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01

z urzędu, opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników...

I SA/Bk 112/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-24

w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków., Stosownie...
do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa...

I SA/Bk 631/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

wynosi 60 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...
. U. z 2012 r. poz. 270 t.j.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie...

I SA/Bk 143/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-17

określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków...
., Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia...

I SA/Bk 224/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-29

podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze niezbędny nakład...
) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy...

I SA/Bk 224/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-07

określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków...
., Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb...

I SA/Bk 10/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-23

powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy...
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów...
1   Następne >   +2   +5   8