Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Kr 924/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-29

sprawy ze skargi J. G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności...
- sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa...

II FZ 94/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-01

. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych...
2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że w piśmie...

I SA/Gd 768/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-04

niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 2 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić...
, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art.73 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do § 3 tego artykułu w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2...

I SA/Gd 769/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-04

niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 2 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić...
, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art.73 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do § 3 tego artykułu w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2...

II FZ 330/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

ze skargi P. sp. z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 7 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia oddalić...
w Z. o przeksięgowanie kwoty 100 zł z konta Urzędu Skarbowego na konto WSA w Gliwicach w związku z posiadaną nadpłatą w podatku VAT w wysokości 583.253,00 zł, o zwrot...

III SA/Po 931/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-04

sierpnia 2016 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R na decyzję SKO z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty podatku rolnego za 2015 r. postanawia...

III SA/Po 931/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-04

sierpnia 2016 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R na decyzję SKO z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty podatku rolnego za 2015 r. postanawia...

I SA/Gd 725/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-20

niejawnym w sprawie ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych na 2014 r...

I SA/Kr 1152/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-09

ostatecznej dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym za 2013r. postanawia: odrzucić zażalenie D...

III SA/Po 788/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-22

w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia w czynnościach., W wyznaczonym terminie R nie przedłożył wymaganego pełnomocnictwa, wobec czego zarządzeniem z dnia 7.01.2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   65