Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

kwietnia 2018 r., a zatem czynności tej dokonała już po upływie wymaganego terminu., W tym stanie rzeczy, sprzeciw podlega odrzuceniu, na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a....

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

kwietnia 2018 r., a zatem czynności tej dokonała już po upływie wymaganego terminu., W tym stanie rzeczy, sprzeciw podlega odrzuceniu, na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a....

I SA/Wr 449/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru...
nadała w placówce pocztowej w dniu 2 listopada 2018 r., co oznacza, że dokonała tej czynności po upływie wyznaczonego terminu., W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd...

I SA/Po 216/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-16

materialnego interesem prawnym, a aktem lub czynnością organu administracji publicznej., Zgodnie z art. 32 p.p.s.a. stronami w postępowaniu przed sądem administracyjnym są skarżący...