Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

III SA/Wa 1495/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z 25 czerwca 2012 r...
. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W dniu 3 lipca 2012 r. (data nadania pocztowego) pełnomocnik strony skarżącej zwrócił...

I SA/Gl 230/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odmówić...
postanowienia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. utrzymującą w mocy decyzję organu, I instancji określającą wysokość zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Sz 16/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-08

Skarbowej z dnia 6 listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...
Administracji Skarbowej z 6 listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., 25 kwietnia 2019 r. (dowód: koperta) pełnomocnik...

I SA/Gl 234/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku skarżącej z dnia 8 września 2016 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2016 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wskazanego wyroku.

I SA/Gl 235/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku skarżącej z dnia 8 września 2016 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2016 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wskazanego wyroku.

I SA/Gl 236/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku skarżącej z dnia 8 września 2016 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2016 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wskazanego wyroku.

I SA/Gl 237/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku skarżącej z dnia 8 września 2016 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2016 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wskazanego wyroku.

I SA/Gd 360/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-10-03

Wniosek B.K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lutego 2016 r., sygn. akt [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia

II FZ 401/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-31

Zażalenie B.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 1385/16 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi B.B. oraz G.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 14 września 2016 r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r. postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

II FZ 402/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-31

Zażalenie B.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 1386/16 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi B.B. oraz G.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 14 września 2016 r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r. postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.
1   Następne >   +2   +5   8