Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Wr 571/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

administracyjnym. Opłata ta nie posiada zatem charakteru zobowiązaniowego wynikającego z czynności cywilnoprawnej. Z regulacji zawartej w art. 84 ustawy o ochronie...
na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 8 lutego 2013 r. oraz o wstrzymanie czynności egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia zarzutów., Według Spółki, opisany wyżej tytuł wykonawczy...

II OSK 1731/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

w której to one same, bezpośrednio wykonują dane czynności. Podniósł, że ustawodawca nie ograniczył pojęcia warunków (o którym mowa w art. 19 ust 2 pkt. 3 u.z.z.) wyłącznie...
w Gliwicach podniósł, że w zakwestionowanym fragmencie uchwały wprowadzone zostały opłaty za poszczególne czynności zmierzające do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej...

II SA/Ol 742/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-02

, z urzędu lub na wniosek stron podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes...
do treści art. 77 i 7 k.p.a. Kolegium podjęło wszystkie niezbędne czynności mające na celu zebranie całego materiału dowodowego w niniejszej sprawie i dokonało jego rzetelnej...

II SA/Lu 611/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

instancji wyznaczał wciąż nowe terminy poszczególnych czynności uwzględniając przeszkody zgłaszane w toku postępowania (pobyt w szpitalu), po czwarte wreszcie - w toku...
postępowania odwoławczego ani pełnomocnik, ani żadna ze stron z własnej inicjatywy nie wnioskowała o zmianę terminu którejkolwiek z czynności procesowych., Wojewódzki Sąd...

II SA/Kr 1363/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-04

leśnej a co za tym idzie produkcji leśnej jest utrzymanie zasobów leśnych. W ocenie sądu na obszarze lasu nie muszą być wykonywane jakiekolwiek czynności, o których mowa...
, z którego wynikałoby, że grunt zmienił rodzaj użytkowania po tym terminie. Świadczą o tym także podatki za nieruchomość. Gmina Ś. G. dla przedmiotowej działki nalicza...