Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

II FSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

. 2 Kodeksu morskiego/. Podniósł także, iż najważniejsze czynności rejestrowe i skutki tych czynności mają przede wszystkim charakter administracyjnoprawny...
września 2003 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Elżbiety i Ireneusza B. na rzecz Dyrektora Izby...