Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

argumentował organ odwoławczy, iż podnoszona kwestia mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych nie może mieć przełożenia na zaistnienie przesłanki interesu publicznego...
przez nią mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych, sprzedażą środków trwałych, w postaci dwóch posiadanych przez Spółkę nieruchomości, przyznaniem Spółce ulgi...