Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 532/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-13

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd...
jest przepisów prawnych , które mogłyby stanowić dla organu administracji podstawę prawną do podjęcia czynności , które mogłyby cofnąć , znieść lub odwrócić skutki prawne wywołane...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

określonej czynności procesowej /np. apelacji w postępowaniu cywilnym lub odwołania w postępowaniu administracyjnym/. Jest jednak generalna możliwość ich przywrócenia...
postępowania cywilnego. Wniosek czy też pozew jest w tych wypadkach czynnością procesową, ale to zupełnie nie przesądza o tym, że termin, w którym czynności te mają być dokonane...

I SA/Wa 1728/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-27

bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności w tym względzie., Komisja przypomniała, że art. 7 k.p.a. nakazuje organom administracji podejmowanie wszelkich kroków...
omówionych spraw karnych. Tymczasem organ administracyjny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności proceduralnych w celu zebrania pełnego materiału dowodowego...

I SA/Wa 1882/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

powojennych wnioskodawcy dekretowi) Prezydent m.st. Warszawy nie podjął żadnych czynności, zmierzających do wyjaśnienia tej okoliczności. Powyższe skutkowało zaniechaniem...
złożenia wniosku dekretowego gruntem, jakby byli ich posiadaczami, płacąc podatki i spełniając inne świadczenia, pobierając pożytki z tego gruntu jak np. czynsze (SN...