Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Lu 86/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-19

) krzyżują się, a dotyczy to zarówno kompetencji organów administracji publicznej jak i tych organów oraz sądów powszechnych. Skutek czynności cywilnoprawnej jest sprawą cywilną...
w rozumieniu art. 156 § 2 kpa występuje w odniesieniu do czynności cywilno- prawnych ( wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1998r. IV SA 1395/97 LEX nr 45679, wyrok NSA z dnia 4 marca...