Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

III SAB/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-03

podatkowa. Ponadto pełnomocnik podniósł, że jest pełnomocnikiem 'B' Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu dotyczącym nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i oświadczył...
. stwierdzającej nadpłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 248.000 zł pobranego przez płatnika przy umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego (rep...

VIII SAB/Wa 16/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej: u.d.i.p.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej podatków od czynności cywilnoprawnych zapłaconych przez PC...
cywilnoprawnej, rodzaj czynności cywilnoprawnej, wartość nominalna czynności wyrażona w zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) zapłacony do urzędu skarbowego...

II SAB/Bk 103/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-05

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych...
, jak też z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków dochodowych, które zostały naliczone w roku 2018 mieszkańcom G...

II SAB/Go 29/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nie pobiera się od Krajowego ośrodka podatku o czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości...
postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 4a:, 1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;, 2) zobowiązuje...

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

. dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu podniósł, że organ odmówił mu udzielenia odpowiedzi przesyłając pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. znak...
roku przez ten urząd dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych W związku z tym skarżący wniósł o zobowiązanie organu do wydania pisemnej informacji określającej wysokość...

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

czynności urzędowej. Podstawową cechą, która odróżnia podatek od opłaty, jest element odpłatności, który występuje w przypadku opłaty, a brakuje go w podatku. Wskazując...
na wysokość przedmiotowej opłaty i innych opłat, skarżący stwierdził, że opłata ta jest przede wszystkim podatkiem a nie opłatą za dokonanie czynności urzędowej. Odmawiając...

II SA/Po 1230/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. o udostępnienie w formie pisemnej informacji publicznej podstaw naliczania odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych...
naliczanenia odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 102.988 zł od należności podatkowej dla firmy A. sp. z o.o. poprzez przekazanie kopii dokumentu...

II SAB/Wa 193/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

publicznych nie odnosi się do umów cywilnoprawnych, a jedynie do podatków i opłat, natomiast czynsz jest nieopodatkowaną należnością budżetową. Zakład Gospodarki Komunalnej...
mająca walor informacji publicznej, a podmiot zobowiązany do jej udostępnienia nie podejmuje w ustawowym czternastodniowym terminie stosownej czynności materialno...

II SAB/Łd 62/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-24

decyzji administracyjnej, postanowienia, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego albo też uchyla się od podjęcia innych aktów lub czynności z zakresu...
zainteresowanego podmiotu. Mianowicie organ, do którego wniesiono wniosek winien udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej (art. 10 u.d.i.p.) bądź...

I OSK 2497/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.). ...
bezczynności i zobowiązanie partii [...] do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Zdaniem skarżącego umowa cywilnoprawna zawierana przez partię...
1   Następne >   +2   6