Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I SA/Bk 310/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-22

, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego...
o podatkach i opłatach lokalnych, nie staje się podatnikiem podatku od nieruchomości. Należy bowiem zauważyć, że umowy cywilnoprawne, co do zasady (wyjątek dotyczy nieruchomości...